Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt eTwinning

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

Przedszkole Samorządowe nr 8 w październiku 2010 r. rozpoczęło realizację edukacyjnego programu Unii Europejskiej - eTwinning, którego koordynatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a patronat objęły Komisja Europejska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli i szkół 
w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program eTwinning kształtuje poczucie przynależności do wspólnoty międzykulturowej, wzbogaca ofertę edukacyjną i tradycyjnie stosowane metody nauczania. Program eTwinning jest nierozerwalnie związany z koncepcją interkulturowości i uświadamia różnorodność  i złożoność społeczeństw.
W edukacji przedszkolnej interkulturowość można wykorzystać jako tło do pogłębiania w przedszkolakach poczucia ich własnej tożsamości oraz przynależności kulturowej rozszerzając zajęcia o projekt e-twinning z dziećmi z innych państw. Dzięki takim działaniom być może powstanie w dzieciakach więź międzyludzka, która w dorosłym życiu pomoże akceptować odmienność kulturową zamiast ją osądzać.

eTwinning w Przedszkolu Samorządowym nr 8 to nowość, ale pojęcie interkulturowości nie jest nam obce -
w każdej grupie przedszkolnej odbywają się kompleksowe zajęcia rozszerzające wiedzę o naszym mieście, kraju, Unii Europejskiej  i świecie. Dzieci poznają kulturę, język, klimat państw, które odwiedzają placem na mapie.

W 2010 roku, po raz pierwszy, Nasze Przedszkole wzbogaciło te zajęcia partnerstwami w międzynarodowych projektach e-twinning, współpracującz Bułgarią (Marinka Chaneva), Belgia (Fabian Genicot), Czechami (Vladimir Ledvina), Hiszpanią (Tomas Conde Portuguas), Irlandią (Padraig de Burca), Łotwą (Ilze Smate), Rumunią (Beatrice Balog), Turcją (Hameyra Duman), Wielką Brytanią (Sarah Luxton).
Dzieci w wieku przedszkolnym są otwarte na nowe doświadczenia, uwielbiają wyzwania, są gotowe poznawać nowych przyjaciół z różnych stron świata, a granice, inna kultura, język nie mają dla nich znaczenia.