Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Konsultacje z rodzicami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
 


K O N S U L T A C J E     Z    R O D Z I C A M I
Prosimy, najpóźniej dzień wcześniej, zgłosić chęć korzystania z konsultacji do nauczycielek w grupach w celu ustalenia konkretnej godziny w przypadku zgłoszenia chęci rozmowy z nauczycielem przez kilkoro rodziców.

Grupa I - godz. 15:00-15:30 (każdy pierwszy wtorek miesiąca)
Grupa II - godz. 15:00-15:30 (każdą pierwszą środę miesiąca)
Grupa III - godz. 16:00-16:30 (każdy pierwszy wtorek miesiąca)
Grupa IV - godz. 16:00-16:30 (każdy pierwszy czwartek miesiąca)Konsultacje z dyrektor przedszkola odbywają się w każdy wtorek w godz. 7:00-9:00 oraz w godz. 14:00-15:30. 

W celu zmiany terminu konsultacji lub zgłoszenia uwag, zastrzeżeń, problemów, pomysłów prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 44 7339040) lub e-mail: przedszkole8@przedszkole8.piotrkow.pl