Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Konsultacje z rodzicami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
 


K O N S U L T A C J E     Z    R O D Z I C A M I
rok szkolny 2022/2023Grupa I
Pani Anna Żabicka – wtorki, w godz. 15:00-16:00
Pani Aleksandra Kacperczyk – poniedziałki, w godz. 15:00-16:00

***
Grupa II

Pani Renata Janiszewska-Bąkowska, poniedziałki, w godz. 15:30-16:30
Pani Aleksandra Kacperczyk – poniedziałki, w godz. 15:00-16:00

***
Grupa III

Pani Anna Kiełkiewicz – środy, w godz. 15:30-16:30
Pani Aleksandra Krakowiak, wtorki, w godz. 15:30-16:30

***
Grupa IV

Pani Renata Bińczyk, wtorki, w godz. 15:30-16:30
Pani Agnieszka Weredzin, czwartki, w godz. 15:30-16:30

  • prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach w celu przygotowania informacji na temat dziecka;
  • w celu zmiany terminu konsultacji lub zgłoszenia uwag, zastrzeżeń,  problemów, pomysłów prosimy o kontakt: telefoniczny (nr tel. 44 7339040) lub e-mail (przedszkole8@przedszkole8.piotrkow.pl);