Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Ubezpieczenie NNW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

Decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW podejmują rodzice/opiekunowie prawni.
Umowa ubezpieczenia NNW dzieci na terenie placówki, w której zostały objęte wychowaniem przedszkolnym jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa jest zawierania wyłącznie z woli rodziców/opiekunów prawnych i to wymienieni podejmują decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW.
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków ma zatem charakter dobrowolny oraz nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.
Dzieci w roku szkolnym 2022/2023 objęte są ubezpieczeniem NNW Pakiet OŚWIATA przez towarzystwo ubezpieczeniowe WIENER.
Składka roczna (okres 01.09.2022- 31.08.2023 r. do godz. 24:00) wynosi 40 zł, suma ubezpieczenia - 26.000 zł.

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA do pobrania poniżej

Pozostałe informacje i dokumenty do pobrania -> sprzedaz.wiener.pl/ndirect/assets/pdfs/szkolne/Oswiata_OWU.pdf (także w załączniku strony)

Zgłoszenie szkody drogą elektroniczną -> zgloszenie.wiener.pl/osobowe/policyInfo  (nr polisy oraz potwierdzenie ubezpieczenia do pobrania u dyrektor przedszkola)


Ochrona danych osobowych -> https://www.wiener.pl/podstawowe-informacje


Załączniki artykułu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (pdf) 1.37mb, (pobrań: 7)