Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Kadra naszego przedszkola to 8 nauczycielek, prowadzących grupy oraz 3 nauczycielki prowadzące zajęcia z jęz. angielskiego, logopedii i religii, a także 8 pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi), którzy wspierają pracę nauczycielek oraz czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Nauczycielki w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniają możliwości, potrzeby  i zainteresowania każdego dziecka, stymulują i wspierają jego indywidualny rozwój, wszystkie ich działania oparte są na szacunku dla młodego człowieka.