Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

O przedszkolu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Nasze Przedszkole stawia sobie za cel wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci od 3. do 6. roku życia oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki  w szkole, a także niesienie pomocy rodzicom aktywnym zawodowo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem poprzez wprowadzanie optymalnego rytmu dnia oraz czasu pracy.

Przedszkole Samorządowe nr 8 mieści się w wolnostojącym budynku z tarasem otoczonym zielenią i ogrodem przedszkolnym wyposażonym w bezpieczne oraz nowoczesne sprzęty ogrodowe.
Każda sala w naszym przedszkolu jest kolorowa, pełna zabawek i atrakcyjna dla dzieci, w każdej z nich jest łazienka i toaleta przystosowane do ich wzrostu. W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu realizowane są zajęcia umożliwiające im swobodny i nieograniczony dostęp do kultury (np.: audycje muzyczne, rytmika, spotkania teatralne), który jest dopełnieniem programu edukacyjnego.
Odpowiednio zaplanowany rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia wypoczynek, przestrzeganie higieny umysłowej, organizowanie wycieczek, spacerów, zajęć i zabaw sportowych na świeżym powietrzu, które są najlepszą formą aktywnego wypoczynku.

Chcemy, aby dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo.
Wszystkie zajęcia prowadzane w naszym przedszkolu są zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz realizowane przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dostosowane do możliwości i wieku dziecka.

Dzieci mają możliwość działania w obszarach edukacji: matematycznej, środowiskowej  i regionalnej, plastycznej, technicznej, językowej, muzycznej, ruchowej.

Pojęcia z zakresu przedstawionych edukacji są wprowadzane i realizowane w sposób ze sobą zintegrowany metodą stopniowania trudności poprzez zajęcia dydaktyczne, zabawy, prace plastyczne oraz systematycznie utrwalane.

Oprócz zajęć programowych w ofercie przedszkola znajdują się także zajęcia dodatkowe dla dzieci. Rodzaj zajęć dodatkowych zależy od wyboru rodziców i zainteresowań dzieci. Czas trwania prowadzonych zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
więcej informacji TU -> ZAJĘCIA DODATKOWE
Regularnie dzieci uczestniczą także w audycjach muzycznych. Proponujemy również udział w licznych konkursach, wycieczkach, przedstawieniach teatralnych, balach (Jesieni, karnawałowym, Wiosny) Jasełkach, Sportowej Olimpiadzie Przedszkolnej, Pikniku Rodzinnym, Dniu Babci i Dziadka  oraz innych uroczystościach i przedstawieniach z udziałem dzieci.

Od 2010 r. przedszkole uczestniczy w europejskich projektach partnerskich  w ramach programów E-TWINNING, których głównym celem jest kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty międzykulturowej.

Załączniki artykułu

Konwencja o Prawach Dziecka (pdf) 0.16mb, (pobrań: 144)
koncepcja 2017 2022 (doc) 0.09mb, (pobrań: 102)