Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja programu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej PPZ w Przedszkolu Samorządowym nr 8
 

WYMAGANIE:
Korzystne dla zdrowia dzieci zmiany w przedszkolu w zakresie żywienia oraz kształtowania na co dzień zdrowych nawyków żywieniowych.
 
Cel ewaluacji:

 • Zdefiniowanie błędów w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolu.
 • Diagnoza potrzeb dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców w zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Zmiana dotychczasowych / ukształtowanie nowych – prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Określenie stopnia ukształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Korzystne dla zdrowia dzieci zmiany w przedszkolu w zakresie żywienia oraz kształtowania na co dzień zdrowych nawyków żywieniowych.


Przebieg ewaluacji:
wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji, wstępne badania, diagnoza potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych korzystnymi zmianami w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych;
styczeń – przeprowadzenie badania (wywiady, ankiety, analiza dokumentów, obserwacja);
maj – przeprowadzenie badania (wywiady, ankiety, analiza dokumentów, obserwacja);
lipiec – raport ewaluacyjny;
 
Metody i narzędzia badawcze wykorzystane do pozyskania danych:

 • Ankieta wśród nauczycieli;
 • Ankieta wśród rodziców;
 • Ankieta wśród pracowników przedszkola (kucharki, intendent);
 • Wywiad z dziećmi;
 • Obserwacja posiłków;
 • Analiza dokumentów (jadłospisy, plany miesięczne, dzienniki zajęć, sprawozdania z akcji i programów realizowanych w przedszkolu związanych z propagowaniem zdrowego żywienia, doskonalenie zawodowe w zakresie zdrowego odżywiania);

Załączniki artykułu

Raport z ewaluacji wewnętrznej PPZ (docx) 0.05mb, (pobrań: 33)