Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
W złączniku (na dole strony) Uchwała Nr LV/700/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Opłaty za przedszkole

Rodzice zobowiązani są do uiszczania dwóch podstawowych opłat:
* za każdą godzinę wychodzącą poza podstawę programową - 1 zł;
* za wyżywienie - 7,00 zł (śniadanie/zdrowa przekąska/obiad/podwieczorek);

W godzinach 8:00-13:00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny (rodzice płacą tylko za posiłki), w tym czasie realizowana jest podstawa programowa.
Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.


Rodzice zobowiązani są do uiszczania należnych opłat za świadczenia przedszkola do 15. każdego miesiąca (zgodnie z wyliczeniami przekazywanymi im przez nauczycielki na odpowiednich drukach).

Wpłat za przedszkole należy dokonywać na poniższy numer konta bankowego
nr konta: Geting Bank 35156000132003783100000015
W tytule wpłaty należy umieścić następujące dane:
* imię i nazwisko dziecka;
* nazwa przedszkola (PS nr 8);
* kwota za pobyt;
* kwota za wyżywienie;
* ewentualne odsetki;
Na konto należy wpłacić dokładnie naliczoną kwotę. Po przekroczeniu terminu wpłaty naliczane są odsetki.
Długi podlegają windykacji. 

Załączniki artykułu

Uchwała Rady Miasta (pdf) 0.06mb, (pobrań: 102)