Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30.
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00 - 13:00.

Rozkład dnia:
6.00 - 8.00  -  przyjście dzieci do przedszkola, powitanie, rozmowy, zabawy podejmowane z inicjatywy własnej, zabawy integracyjne i ruchowe.

8.00 - 9.00   -  poranne ćwiczenia ruchowe, przygotowanie do śniadania, kształtowanie umiejętności higienicznych, śniadanie.

9.00 - 11.30 -  zajęcia organizowane przez nauczycieli zgodne z podstawą programową dla przedszkoli opracowaną przez MEN oraz zajęcia dodatkowe.

11.30 - 12.15 - przygotowanie do obiadu, kształtowanie umiejętności higienicznych, obiad.

12.15 - 13.45 - zajęcia organizowane przez nauczycieli zgodne z podstawą programową dla przedszkoli opracowaną przez MEN - zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym inspirowane własną aktywnością dziecka, sprzyjające nawiązywaniu przez dziecko kontaktów społecznych, różne formy odpoczynku oraz zajęcia dodatkowe.
W oddziałach I i II - po obiedzie w ciszy lub przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej dzieci odpoczywają na leżakach.


13.45- 14.30  - przygotowanie do podwieczorku, kształtowanie umiejętności higienicznych podwieczorek.

14.30 - 16.30 - zabawy indywidualne i w gronie kolegów, zajęcia indywidulane z dziećmi.