Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

                         Zespół ds. promocji zdrowia

koordynator ds. promocji zdrowia – Renata Janiszewska- Bąkowska (renata7777@o2.pl), Aleksandra Krakowiak (krakowiak.77@o2.pl)
 


dyrektor – Katarzyna Kowalczyk 
nauczyciel – Aleksandra Krakowiak
przedstawiciel rodziców – Aleksandra Konarska-Głowacka 
intendentka – Edyta Grochulska 
szefowa kuchni – Małgorzata Krasoń
pomoc nauczyciela – Helena Mendrek- Nowakowska
 

Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia w Przedszkolu Samorządowym nr 8:

 • Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i PPZ wśród pracowników oraz rodziców dzieci.
 • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola i sojuszników w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 • Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 • Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.
 • Współdziałanie z koordynatorami z innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/re­jonowej sieci PPZ.
 • Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.
 • Zadania i organizacja pracy zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu Samorządowym nr 8:
 • Wspieranie pracy koordynatora i aktywny udział w przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników.
 • Organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia.
 • Prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 • Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem.
 • Planowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy.