Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt "Powietrze czyste to oczywiste!"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

Nasze przedszkole zrealizowało projekt "Powietrze czyste to oczywiste!" sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program „Powietrze czyste to oczywiste!” był dopełnieniem działań związanych z problematyką zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwych oddziaływań na zdrowie człowieka podejmowanych przez przedszkole.
Uzyskany efekt ekologiczny to:

 • kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody;
 • podniesienie świadomości z zakresu przyczyn, skutków i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;
 • popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród najmłodszych i ich rodziców;
 • zapoznanie z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii;
 • rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan powietrza;
 • nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych oraz wyciąganie i formułowanie wniosków;
 • kształtowanie postawy proekologicznej;
 • uwrażliwienie na zagrożenia i konieczność ochrony przyrody;
 • zrozumienie czym jest powietrze, poznanie jego właściwości i znaczenia, tego jak mieszkańcy Ziemi przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery (poznanie przyczyn i sposobów przeciwdziałania) oraz wyjaśnienie dlaczego czyste powietrze jest ważne dla zdrowia i jak o nie dbać;
 • uświadomienie konieczności oszczędzania energii (poznanie prostych sposobów zużywania mniejszej ilości prądu w domu i w przedszkolu);
 • wyjaśnienie jak zmiany klimatu wpływają na życie na Ziemi;
 • zapoznanie ze sposobami badania jakości powietrza oraz wyjaśnienie czym jest smog
 • uświadomienie roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia dla życia człowieka;


W ramach zrealizowanego Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczywiste!” placówka zakupiła 8 plansz edukacyjnych oraz 1 model demonstracyjny „Energia odnawialna – wody, wiatru i Słońca” wykorzystanych na zajęciach we wszystkich oddziałach przedszkolnych (dostosowanych do wiedzy i możliwości dzieci) w okresie listopad 2019 r. - styczeń 2020 r. w zakresie edukacji ekologicznej obejmującej problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Zakupiono nagrody konkursowe (maski przeciwsomogowe, kolorowanki, puzzle, kredki, książki, gry planszowe):

 1. Konkurs plastyczny przeznaczony dla wszystkich grup przedszkolnych (indywidualne prace dzieci wykonane wraz z rodzicami) – przeprowadzony w dn. 17.02.2020 r. - 28.02.2020 r.
 2. Konkurs wiedzy podsumowujący działania na temat zanieczyszczeń powietrza i walki ze smogiem, przeznaczony dla drużyn 3-osobowych z gr. III, IV, 0a – przeprowadzony w dn. 23.06.2020 r. (konkurs przeprowadzono zdalnie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz wprowadzone obostrzenia).

Dla prawidłowego zrealizowania programu zakupiono artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne:

 • tusze do drukarki – drukowanie materiałów dydaktycznych (kart pracy, kolorowanek, pomocy dydaktycznych, dyplomów);
 • folie do laminowania – laminowanie kart (zabezpieczanie pomocy dydaktycznych, dyplomów);
 • papier ozdobny – drukowanie dyplomów;
 • torby papierowe na nagrody rzeczowe w konkursach;

 
Na terenie przedszkola posadzono 10 drzew liściastych – klon kulisty Globosum, w dn. 24.10.2019 r.
Posadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym pozwoliło na przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących dbania i pielęgnowania roślin, zwrócenia uwagi na proces fotosyntezy (pobieranie z powietrza dwutlenku węgla, produkowanie tlenu).

Wycieczka: Bełchatów – Giganty Mocy (w dn. 30.01.2020 r.) – 65 uczestników

Ekspozycja Giganty Mocy w Bełchatowie to interaktywne centrum edukacji prezentujące proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego sformułowane w pięciu obszarach: edukacyjnym, historycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jak przebiega proces powstawania pokładów węgla brunatnego, jak wygląda jego wydobycie oraz produkcja energii elektrycznej – m. in., dzięki wystawie bogatej w eksponaty i nowoczesne techniki multimedialne (projekcje, panele dotykowe) oraz środki interaktywne.
 
Wycieczka: Łódź – Centrum Nauki „Experymentarium” warsztaty „Ekologia: Czyste powietrze” (w dn. 26.02.2020 r.) – 65 uczestników

Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi to ośrodek typu discovery center. Zadaniem warsztatów, w których udział wzięły dzieci, było wytłumaczenie im czym jest powietrze oraz jakie ma właściwości. Uczestnicy dowiedzieli się, jak mieszkańcy Ziemi przyczyniają się do zanieczyszczania atmosfery oraz dlaczego czyste powietrze jest ważne dla naszego zdrowia.
 
Wycieczka: Rogów – ARBORETUM SGGW z gatunkami drzew leśnych i alpinarium.

Wycieczka zaplanowana na kwiecień 2020 r. nie odbyła się ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju oraz wprowadzenie obostrzeń z tym związanych.
 
Warsztaty: „Uwaga! Alarm antysmogowy” – czym jest smog i niska emisja (w dn. 04.02.2020 r.) – udział wzięły 4 oddziały przedszkolne
Zajęcia miały na celu zapoznanie przedszkolaków z tematem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami. Podczas zajęć, poprzez wykonanie prostych doświadczeń, dzieci dowiedziały się, czym jest i jak powstaje smog.
 
Warsztaty: „Co to jest powietrze?” – jak dbać o powietrze i powstrzymać zmiany klimatu? (w dn. 06.02.2020 r.) – udział wzięły 4 oddziały przedszkolne

Dzięki uczestnictwu w warsztacie dzieci zrozumiały, czym jest powietrze, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym doświadczeniom i zabawom dzieci samodzielnie znalazły odpowiedź na pytania: czym jest wiatr? czy powietrze można zamknąć? jaki ma kolor ma powietrze? jaki zapach? jaki kształt?
 
Zajęcia dydaktyczne we wszystkich oddziałach przedszkola

Cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych we wszystkich oddziałach przedszkolnych (dostosowanych do wiedzy i możliwości dzieci) w okresie listopad 2019 r. – styczeń 2020 r. w zakresie  edukacji ekologicznej obejmującej problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

 1. Co to jest powietrze?
 2. Straszny SMOG!
 3. Zanieczyszczenie powietrza (2 x zajęcia).
 4. Dlaczego należy dbać o powietrze?