Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

BILINGUAL FUTURE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
BanerLodzkieDwujezyczne_poprawione (1) (1) (Copy)
Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności
 
 
Nasze przedszkole bierze udział
w projekcie wojewódzkim „Łódzkie dwujęzyczne”
sfinansowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Celem projektu jest:
  • propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
  • przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.
Uniwersalny kurs przedszkoli Yellow House English to rewolucja w nauczaniu języka angielskiego w tej grupie wiekowej.
Kurs został zbudowany w oparciu o klarowne zasady metodyczne wypracowane przez autorkę, Claire Selby. Spiralny system nauki języka™ jest metodą skupioną na dziecku: na sposobach, dzięki którym dzieci uczą się najefektywniej, angażują się chętniej i dłużej zachowują uzyskane umiejętności. Najmłodsi przyswajają język angielski poprzez zadania, które rozwijają całościowo, korzystając z umiejętności i wiedzy będących zwyczajnymi elementami każdego dnia  w przedszkolu.
Słowo SPIRAL (spiralny) odnosi się (w języku angielskim) do jednego z kluczowych elementów tej metody: sounds – dźwięków, pictures – obrazów, interest – zainteresowań, repetitions – powtórzeń, actions – działań oraz links – skojarzeń (ścieżek pamięciowych).
Spiralny system nauki języka™

 
Seria Baby Beetles to nauka języka angielskiego przygotowana specjalnie z myślą o najmłodszych dzieciach.
Rodzaje aktywności podane są w sposób przystępny i łatwy do zastosowania, a opierają się na jasnej i sprawdzonej metodzie, która jest efektem badań i doświadczeń Claire Selby. Odwołuje się do naturalnej drogi poznawania języka przez dzieci.
Baby Beetles to postaci specjalnie stworzone na potrzeby serii. Czterej kolorowi bohaterowie stają się wspaniałymi towarzyszami zabawy, podczas której dzieci poznają język angielski. Najmłodsi czynnie uczestniczą w zabawach Baby Beetles, dzielą ich emocje i czerpią radość z towarzyszącej im stale muzyki.
Każdy z bohaterów reprezentuje odmienne cechy. Dzieci zwykle utożsamiają się z jednym z nich, najczęściej tym, który najbliższy jest ich własnej osobowości. Dlatego też oglądanie kolejnych odcinków daje im poczucie uczestniczenia w zabawie z rówieśnikami i radość z przebywania w ich świecie.
Wszystkie Baby Beetles, niezależnie od ich temperamentów, mogą służyć za wzory życzliwości, serdeczności i koleżeństwa, a każdy z nich jest innego koloru i każdy ma na brzuszku symbol, który odpowiada jego osobowości i upodobaniom.
Kluczem do sukcesu na tym przedszkolnym etapie edukacji jest zestawienie trzech elementów: Pochwały – Nagradzania – Zachęcania.
Seria Tom and Keri to uniwersalny kurs dla przedszkoli wydawnictwa Yellow House English. Każdy z dwóch poziomów serii Tom and Keri (A i B) przeznaczony jest na jeden rok szkolny nauki w grupach dzieci 5-letnich i 6-letnich.
Śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, dzieci naturalnie przyswajają nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem i strukturami gramatycznymi. Seria daje im szansę opanowania wielu wyrazów i zwrotów angielskich.
Każde spotkanie z bohaterami to inny temat i odrębna opowieść. Tak jak w przypadku Baby Beetles szczególnie ważną rolę odgrywają w tym programie specjalnie napisane na potrzeby nauki języka i przetestowane wcześniej piosenki i rymowanki, a zawarty w nich materiał leksykalny i gramatyczny został skonstruowany w sposób metodyczny, zakładający stopniowe przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności.  Celem serii Tom and Keri jest skupienie uwagi dzieci wokół postaci z historyjek, poszerzenie słownictwa i wykorzystywanie go w nowych kontekstach, rozwijanie rozumienia i umiejętności aktywnego używania języka angielskiego przez dzieci oraz samodzielnego oraz aktywnego wykorzystania poznanych słów i zwrotów.
Zadania i działania, poprzez które dzieci uczą się języka angielskiego, są typowymi czynnościami dzieci przedszkolnych, osadzonymi w obszarach określonych jako niezbędne do opanowania w ramach schematu rozwoju wiedzy i umiejętności, który obejmuje: rozwój myślenia, kontroli nad ciałem, język, integrację społeczną oraz świadomość kulturową w kontekście pól tematycznych właściwych dla danej grupy wiekowej. We wszystkich materiałach zastosowano Spiralny system nauki języka™, w którym słowa prezentowane są w kontekście konkretnych wydarzeń w historyjkach obrazkowych, dzięki czemu dzieci odbierają wprowadzane słownictwo jako naturalne oraz powiązane znaczeniowo i funkcjonalnie.
powrót